POLARIZASYON AYARI ( LNB nin Doğru Ayarlanması )

 Sayın Ziyaretçiler 

Bir antenin ayarı Yükseklik ( Elevation)    Yatay (Azimuth)  Polarization (LNB yönü) ayarlasının yapılması ile olmaktadır. 

Malumunuz üzere sektörde ev tip kullanıcılarının antenlerini genelde amatörler veya  sektör çalışıpta gerekli ölçüm cihazlarına sahip OLAMAYANLAR  yapmaktadır.

Genellikle de Uydu Alıcısındaki sinyal seviyesinin Sinyal Seviyesini ve Sinyal Kalitesi  MAX  getirmekle yapılmaktadır.Bu değerlere Yükseklik ( Elevation) ,  Yatay (Azimuth) ayarlarının yapılması ile ulaşılmaktadır.  

FAKAT Polarization (LNB yönü) genelde ihmal edilmektedir. Dolayısı ile değişik problemler yaşanmaktadır.

Bu konuya  açıklama getirmek istedik. Umarız faydalı olur.

 

  Uydu alıcı sistemlerinde  anten ayarlamasında  ;

 Azimuth ( yatay) ,  Elevation ( yükseklik ) ,  Polarization (LNB yönü) 

doğru yapılması çok önemlidir.

Program çalıştırdıktan sonra  Antenna Alignment menüsü seçildiğinde  yukarıdaki ekran gelmektedir

Antenin bakacağı Uydu  ve antenin kurulacağı yerin koordinatları bildiğinde

Azimuth ( yatay) ,  Elevation ( yükseklik ) ,  Polarization (LNB yönü) bu program arayıcılığı

ile doğru ayarlamak mümkün hale gelmektedir.

 Örneğin ;

İstanbul ' un koordinatları   ( 29 E  , 41 N )    

Ayarlanacak uydu  .. Türksat 1C  42 E

Latutide ( Enlem )....................................  41

Longitute ( Boylam) ................................  29

Satellite Position (Uydunun konumu)..........42

Seçildiğinde

Azimuth ( yatay) ...........~ 160  ( 180 derece tam güney olduğunu düşüldüğünde )

Elevation ( yükseklik ).....~41    ( Ofset antenlerde bu açıdan 22.3 derece çıkarılır)

Polarization (LNB yönü) ...~ -14 Hesaplanmaktadır.

 

İllere göre koordinatlar için TIKLAYIN 

 

 

Polarizasyon nedir ?
Polarity(Polarisation): Polarizasyon, Polarma. Polarite, Kutuplama . Bir elektromagnetik dalganın elektrik alan vektörünün doğrultusudur. Bir sinyalin elektriksel alanının titreşim düzlemi olarak tanımlanabilir. Uydu yayınında farklı polariteler kullanılması aynı frekansın tekrar kulanılabilmesini sağlar. Mevcut alana daha çok sinyali sığdırabilmek ve yakın frekanslardaki iki uydu sinyalini birlikte gönderebilmek için dalganın yayılma eksenleri farklılaştırılır. Lineer(doğrusal) ve Sirküler(dairesel) olmak üzere iki tür polarma vardır. İlkinde Düşey/Yatay(vertical/horizontal - V/H) ikincisinde sola/sağa(LHCP/RHCP) olmak üzere ikişer kutup bulunur. Elektromagnetik dalgalar yatay, düşey, dairesel ve eliptik polarizasyonlu olabilirler. Uyduların tasarımında kullanılan bu teknik uydu transponder frekanslarının tekrar kullanılabilmesini sağlar. Bu doğrusal çapraz polarma düzenlemesiyle transponderlerin yarısı yeryüzüne gönderdiği hüzmeleri düşey polarize eder, diğer yarısı ise yatay polarize ederler. Her iki frekanstaki yayınlar içiçe geçmesine rağmen bu düzenleme sayesinde 90 derece faz farkına sahiptirler ve bu yüzden birbirine karışmazlar. Yeryüzünde bu yayınların düşey ve yatay olanlarından istenenini başarılı bir şekilde alıp çözebilmek için yer istasyonunda uygun polarizasyonlu bir feedhorn bulunması gerekir. Günümüz tesislerinde heriki polariteyi birden aynı anda alıp farklı LNA’lara yönlendiren dalga kılavuzları (OMT) ve hepsinin tümleşik hali Dual /Quattro LNB’ler bulunur. Öte yandan daha az olmakla beraber Intelsat serisi uydularda olduğu gibi sirküler(sağ/sol) polarizasyon teknikleri de kullanılmaktadır..Polariser:(Polarizör; Polarotor) Feedhorn ile LNB arasına takılıp, değişik polarite açılarını seçebilme olanağı sağlayan cihaz. Manyetik ve mekanik olmak üzere iki türlüdür..

Polarization Rotator: (Polarotor) İki ortogonal polarizasyondan birini seçecek şekilde otomatik veya manuel olarak konumlandırılabilen bir cihazdır.. Polarizasyon döndürücü.